Friday, December 26, 2008

آیه نازل شده جدید


ارایت کیف خلقت میمونا و اتلبسه بالکابشن
جعلناه رئیس جمهورکم ذلک تکفرکم لعل و
تعتبرون
آیا ندیدید چگونه میمونی آفریدیم وبر او
کاپشن پوشاندیم و رئیس جمهورتان
قرار دادیم و اینچنین کیفرتان دادیم
شاید عبرت گیرید

Labels:

Wednesday, December 24, 2008

چه می شود اگر قیمت نفت به زیر ۲۵ دلار سقوط کند؟

اگر قیمت نفت به زیر بیست و پنج دلار سقوط کند آیا باز هم جمهوری اسلامی به روش فدا کردن منافع ملی تحت پرچم اسلام ادامه می دهد؟ یا اصلا جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه می دهد بطور حتم دوران نفت ۱۴۰ دلاری آثار خانمان برانداز خود را بر زندگی مردم نشان داد ... سفره بی نان شان را هم از آنها گرفت پول نفت بر سر سفره پیشکش...آیا نفت ۲۵ دلاری باعث خواه شد که کیک زرد هسته ای را به فراموشی بسپارند؟آیا هنوز هم اقتصاد مال <<خر>> است؟ هنوز شب دراز است و قلندر بیدار... منتظر روز های سیاه تری باشید ..اصولا برای جمهوری اسلامی سوال این است خریت اقتصادی یا اقتصاد خری؟

Labels:

طاعون حوزه در بالاترین

طاعون حوزه در بالاترین بدون توجه مانده ... بالاترین را به بی ربط بودن سوق می دهد... آیا بالاترین می خواهد به دایناسوری تبدیل شود که هیچکس زبان آن را جز این کاربرنما ها نمی فهمد .. ظاهرا شرایط عضوگیری بالاترین کاربرنمایان حوزوی را بدون محدودیت و گله ای وارد می کند ... پیشنهاد می کنم بالاترین از همان کاربرنمایان <<منتظر>> برای یک لوگوی مناسب این استحاله خود فراخوان داشته باشد... شاید حتی یک اسم جدید... به هر حال این همان بالاترینی نیست که من مرتب بازدید می کردم ... این بالاترین زیادی بالاتر رفته و از حوزه جاذبه زمین خارج شده و به حوزه عمامه به سرها واردشده.

Labels:

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats