Monday, August 09, 2010

فرصتی دیگر برای اعلام تبری از احمدی نژاد

یک پرسش دارم برای هموطنان ترک برای رفع سو ء تفاهمی که گاهی اوقات پیش می آید از جهت واقعی بعضی از شما در مواجهه کودتا و کودتاچیان... با توجه به این که احمدی نژاد می تواند ترکی صحبت کند ... آیا اورا ترک به حساب می آورید؟‌ آیا این فقط یک شایعه بود که او به تیم << تراختور>> قول کمک مالی داده بود... عقیده شخصی من این است که اکثریت شما در مقابل کودتاچیان متجاوز و قاتل هستید... فقط گاهی جبهه گیری هایی دیده می شود که ایجاد شبهه می کند ... شاید این فرصتی برای اعلام تبری از کودتاچیان بطور عموم و احمدی نژاد بطور خاصه برای آنهایی باشد که حس پان ترکیسمشان در قوه تشخیصشان ایجاد شک و تردید کرده و بظاهر آنها را در مقابل بقیه آزادیخواهان دوستدار ایران سبز قرار می دهد.

Labels:

Sunday, April 18, 2010

پاسخی به سازندگان واژه سبزاللهی

در پاسخ به سازندگان واژه سبزاللهی: شما مجاز به ساختن واژه سبزاللهی هستید ... من هم واژه ی اصلاح طلب سرخورده را معرفی می کنم ... اصلاح طلب سرخورده بخاطر مدتی کوتاه حبس (نسبت به گمنامان جوان و پیری که هنوز در زندان های رژیم هستند) چندین نسل قبل و بعد مردم ایران را وامدار خویش می دانند و شهرت شانسی خود را دلیلی است برای حلوا حلوا شدن توسط نسلهای وامدار از عصر حجر تا نسلهای بعدی که کرم خاکی به مریخ می فرستد. اگر این اصلاح طلبان سرخورده از مرکب بلند بالایشان به پایین آیند و کمی انصاف داشته باشند که از کمی خود را نقد کنند شاید واژه هیپوکراسی را مشابه یی برای رفتار طلبکارانه خود بیابند. ایشان فکر می کنند که دین خود را که پرداخته اند برای نوه و نتیجه شان هم کافی است ... اگر خوب نگاه کنیم این نوع از اصلاح طلبها از علت وجودی جنبش های مردمی را درک نکرده اند ... اصلاح طلب یا سبز فقط اسامی هستند از آزادی خواهی مردم ایران ... نه علامت تجارتی ثبت شده که آقایان ادعای مالکیت داشته و حق فرانشیز از هر جنبش مردمی بعد از دوران اصلاح طلبی بخواهند و خط و نشان برای بقیه بکشند. ناگفته نماند که با این که اصلاح طلب سرخورده دیگر خود را والا تر از واژه اصلاح طلب می دانند ولی به آن دوران احساس نوستالژیک خاصی دارند و از این روست که ذهنشان درآن دوران حلوا حلوا شدن توقف کرده است.

Labels:

Monday, April 12, 2010

سیاسی نمایان سرخورده حکایت تکراری تاریخ معاصر هستند

از دورانی می خواهم بگویم که خاتمی دوره اول رییس جمهور بود و رفته بودیم سخنرانی مسعود بهنود در دانشگاه تورنتو عده ای از زندانیان سابق سیاسی که چپ می زدند هم در این سخنرانی حضور داشتند و با هماهنگی قبلی در نقاط مختلف سالن شروع به بحث هایی به نظر خارج از زمان می کردند... برای مثال که مسعود بهنود عامل رژیم جمهوری اسلامی است و شبیه آن .. بهنود در جواب ادعا می کرد که اصلاحات تنها سور کوی امید مردم ایران است و تغییر باید از درون اتفاق بیفتد... همچنین به عنوان یک نمک خور نمکدان شکن به << خارج نشینان >> جلسه از جمله دکتر رضا براهنی گفت خارج شدن از ایران ارتباطشان را با ایران قطع کرده ... و او بهر طریق به ایران باز خواهد گشت که این بلا برسر او نیاید... بهنود خود را در این مقایسه در طراز هدایت و براهنی و چوبک قرارمی داد و مرتب از سید ضیا تا بختیار بلغور می کرد . بهنود از تورنتو به تهران باز نگشت ...و خود خارج نشین شد .... به یکی از به اصطلاح اصلاح طلبانی که طرفدار دو آتشه خاتمی بود گفتم که این چپی های سرخورده نمی دونم از جون مردم چی می خواهند انگاری مردم را وامدار خود می دانند اینان در سالی که از ایران خارج شده اند متوقف شده اند.. ... سالها گذشت و این اصلاح طلب دو آتشه شد سوهان روح مان ... و در واقع به وضوح در همین چند هفته گذشته ادعا کرد که همه سبزها وامدار اصلاح طلبان هستند... حکایت مردم ما همین دور بسته است ... حالا باید به که گفت که این اصلاح طلبان سرخورده از جون مردم چی می خواهند ... به این نوع از اصلاح طلبها باید گفت که شما اصلاح طلب ها هستین که به مردم بدهکار هستید هیچ کس به شما چیزی بدهکار نیست ... اصلاح طلبهای سرخورده فرقشان با چپی های سرخورده این است که کمی بی چشم و رو هم هستند
آقایان تکلیف خودتان را معلوم کنید... جنبش سبز یک جنبش تکثرگراست و شما می توانید با پذیرش تفاوتهای دیگران درکنار بقیه باشید هیچ ارجحیتی به بقیه ندارید صاحب هیچ چیز از جنبش سبز هم نیستید

Labels:

Saturday, April 10, 2010

احمدی نژاد لطف کن تو هم با هواپیمای توپولف کشور برادر روسیه مسافرت کن

رئیس جمهور لهستان در سانحه هوایی کشته شد>>احمدی نژاد لطف کن تو هم با هواپیمای توپولف کشور برادر روسیه مسافرت کن با خودت میتونی همه کودتاچی ها رو هم ببری

Labels:

Saturday, February 13, 2010

استقامت تا بهار. زنده باد جنبش سبز مردم ایران

نظامهای تمامیت خواه (توتالیتر) با هزینه های هنگفت امنیتی و سرکوب هم تا ابد نمی توانند به حیات خود ادامه دهند. این نوع نظامهامحکومند تا پایه های مردمی خود را از همان ابتدای شروع حیات از دست دهند و وقتی در آستانه سقوط قرار گرفته اند آنقدر دارای هیبت ظاهری شده اند که خودشان هم باور نمی کنند که به زیر خواهند کشیده شد. پرورش چنین نوع دستگاه امنیتی عریض و طویل فقط سهمناکی سقوط را بیشتر می کند. پایه های این هیولای دهشتناک از درون سست است و در زمان و موقعیت مناسب با هل دادن بظاهر مختصری به زیر می آید. تکانی که برایند تمام اشتباهات محاسباتی نظام تمامیت خواه بوده و در عین ناباوری به وقوع می پیوندد. به نظر من ماموریت جنبش نفی خشونت ادامه راه استقامت در تکان دادن این نظام فرسوده است تا در زمان مناسب خود سقوط کند . شکست معنی ندارد وقتی که در ماموریت صبر و استقامت داشته باشیم. نابرابری قدرت نظام نژادپرست آفریقای جنوبی و اکثریت سیاهپوست به طور انکار ناپذیری مثال زدنی است ولی نهایتا جنبش نفی خشونت به پیروزی رسید و فرازنشیب ها نترسید. انتظار بعضی از ۲۲ بهمن غیر منطقی بوده است و به جهت توقعات بالا اکنون بعضی دچار توهم شکست شده اند و در این میان بعضی از عاملان حکومت تمامیت خواه مذهبی به این توهم و دعوای بین خارج نشین و داخلی جنبش سبز دامن می زنند. اصلا به کار بردن واژه خارج نشین بودار است انگی است که خامنه ای دیکتاتور بکار برده و باید شرم داشت که از تراوش ذهن بیمار یک دیکتاتور پیروی کرد. همانطور که موسوی بیان کرده جنبش سبز یک جنبش متکی به قبول تفاوتها و حل آن تفاوت در پای صندوق رای بوده بنابراین دسته بندی های این چنینی در حال حاضر کمکی نمی کند چرا که در وقت مناسب در پای صندوق رای این دیدگاههای متفاوت به مرحله آزمایش گذاشته می شوند. همانطور که در تمام دموکراسی های دنیا طیفهای مختلف به عنوان نیروهای طرفین متفاوت معادله به آزمایش گذاشته شده و وقتی دچار اشتباه می شوند برای اصلاح در جریان انتخابات به کنار گذاشته شده تا به تجدید نظر و اصلاح درونی بپردازند. این کوه به ظاهر خوفناک قله به قله فتح می شود نه به یک باره .به ظاهر مهیب آن باید بی اعتنا بود. هرچه بزرگتر و سنگین تر شده است محکمتر به زمین می خورد فقط به تکان دادن آن باید ادامه داد و از قرار دادن هدفهای بزرگ در زمان کوتاه پرهیز کرد و استقامت داشت تا بهار. زنده باد جنبش سبز مردم ایران
...

Labels:

Wednesday, February 03, 2010

ا.ن. کودتاچی را به فضا بفرستید.

چرا این افتخار رو نصیب ا.ن. نکنید.اگه راست میگین او را به عنوان اولین کودتاچی به فضا بفرستید.

Labels:

Saturday, January 16, 2010

سوال: آیا اگر حاکمیت راضی به حذف ا.ن. شود مطالبات مردم وصول شده؟

سوال: آیا اگر حاکمیت راضی به حذف ا.ن. شود مطالبات مردم وصول شده؟ فکر نمی کنم. چراکه خ.ر سرنوشت خود را به سرنوشت ا.ن. گره زده و قربانی کردن ا.ن. برای جنبش سبز کافی نیست. ا.ن. و خ.ر. هردو باید به زباله دان تاریخ سپرده شوند و این حداقل مطالبات جنبش خود جوش سبز مردمی است.

Labels:

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats