Sunday, September 20, 2009

ثبت شعارهای جنبش سبز

به دلیل ابتکار عمل مبارزه جنبش نافرمانی مدنی در ساختن شعار های جدید از این پس می خواهم این شعارها را ثبت کنم
ـ مجتبی بمیری رهبری رو نبینی
- برادر رفتگر محمود و جمع کن ببر
- جنتی لعنتی تو دشمن ملتی
- رهبری رهبری این آخرین پیامه جنبش سبز ایران آماده قیامه
ـ ما اشک تمساح نمی خوایم دولت مصباح نمی خوایم
ـ توپ تانک تجاوز دیگر اثر ندارد
نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران-
-وکیل ضد ملت خجالت خجالت-
وزیر زیر دیپلم استعفا استعفا-
دلاور هسته ای دمر بخواب خسته ای -
-یا حسین میر حسین-

Labels:

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats