Friday, June 26, 2009

چرا بی بی سی فارسی مصاحبه دکتر آرش حجازی را کامل پخش نمی کند؟

سوالی که در ذهن ایجاد می شود این است که چرا بی بی سی فارسی آن بخش از مصاحبه دکتر حجازی را که قاتل ندا را افشا می کند سانسور کرده؟ البته من پخش مستقیم این مصاحبه را ندیده ام ولی آنچه در حال حاضر در سایت بی بی سی فارسی مو جود است بسیجی قاتل که توسط مردم شناسایی شده را حذف کرده است! آیا غرب خود را آماده پذیرش احمدی نژاد و فشردن دست آلوده بخون خامنه ای می کند؟ و یا اینکه از بالا رفتن چند دلار ناقابل نفت که باعث ضرر و زیان کوتاه مدتشان می شود می هراسد. به هیچ وجه از شما غربی ها نمی خواهیم که در امور ما دخالت کنید فقط به رسالت روزنامه نگاری خود پایبند باشید و مصاحبه را کامل در وبسایت خود قرار دهید تا شور مردم بواسطه این فاجعه خونین به خروش آمده خاموش نشود. از شما می خواهیم به همان میزان از افشاگری دکتر آرش حجازی که در بخش انگلیسی قرار داده اید در بخش فارسی خود نیز قرار دهید و به مانند حرکت مشکوک صدای آمریکا که سازگارا را از سخن گفتن منع کردند عمل نکنید کمی به منافع بلند مدت یک ایران پویا و آزاد بیندیشید و از کوته بینی دست بردارید مردم ایران خونشان راه در پای درخت آزادی می ریزند شما هم از منافغ مادی کوتاه مدت ناشی از بالا رفتن موقتی نفت بگذرید

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats