Thursday, August 28, 2008

کاهش تلفات حوادث رانندگی در ایران ! ادامه آمارسازی

به نقل از وزارت بهداشت

در سال گذشته نزدیک به 23 هزار نفر در حوادث رانندگی جان باخته اند
وزارت بهداشت ایران گزارش داده که تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی در سال گذشته نسبت به سال 1385، نزدیک به 4800 نفر کمتر شده است.
بر اساس آمار وزارت بهداشت، تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی در سالهای 1384 به 27 هزار و 764 نفر رسیده بود که در سال 1385 روند صعودی کشته ها متوقف شد.
باور کردن این خبر به نقل از وزارت بهداشت مشکل است. چون با بقیه شواهد موجود متناقض است . یعنی فقط افزودن واحدهای اورژانس کافی است ؟ در آمار وزارت بهداشت تهران دارای بالاترین تلفات بوده ..با ترافیک تهران اورژانس هیچوقت به موقع به حادثه نمی رسد..که بتواند در کاهش آمار تاثیر محسوس داشته باشد. استاندارد رانندگی و جاده های ایران و فرهنگ رانندگی در مدت کوتاه نمی تواند تغییر زیادی کرده باشد. وقتی نیروی انتظامی تهدید می کند که اتومبیل های فاقد استاندارد لازم برای حفظ جان مسافران را افشا کند چگونه می توان انتظار داشت که آمار تلفات پایین آمده باشد. دروغ که هناق نیست که از گلویشان پایین نرود.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats