Friday, August 15, 2008

آغاز دوران جدید جنگ سرد شانس دیگری که احمدی نژاد به امام زمان نسبت خواهد داد

دوران جدید جنگ سرد بین غرب و شرق چندی است که آغاز شده است. جنگ عراق فرصت خوبی برای روسیه است که نفوذ از دست رفته خود را با بازی شطرنجی جدیدی باز یابد. بحران گرجستان ... امضای استقرار دفاع موشکی در لهستان و هدف رفتن موشکهای روسی به سوی لهستان همه حرکتهایی از یک آرایش دفاعی متراکم متقابل هستند. در این میان ایران نیز دوباره در این آرایش دفاعی دارای اهمیت خواهد شد..و فرصت طلبانی نظیر احمدی نژاد این شانس را به حساب امام زمان خواهند گذاشت... حتی امامی کاشانی اخیرا برای بحران هسته به شوروی ? ?متوصل شده ..
اگر در انتخابات امریکا مک کین به پیروزی برسد نان بنیاد گرایان افراطی نظیر احمدی نژاد و افرادی نظیر او در روغن خواهد بود ... چراکه مک کین جنگ طلب برای روسیه شاخ و شونه کشیده است و جنگ طلبان اسلامی به عنوان اقمار جدید منطقه نفوذ و حمایت روسیه درآمده و جامعه جهانی دیگر از یکدستی برای ماجراجوییهای آنان برخوردار نخواهد بود. احمدی نژادیسم نهادینه خواهد شد ... و دوران سرکوب جدیدی را شاهد خواهیم بود. .. نمونه عینی چنین سیستمی در اوج خود به کشوری شبیه کره شمالی تبدیل خواهد شد. که قطعی برق چند ساعته کنونی کشور از کوچکترین دغدغه های مردم خواهد بود.... امیدوارم که این گونه اتفاق نیفتد همیشه وقتی فکر می کنیم مگر از این بدتر هم خواهد شد. شرایط به گونه ای رقم می خورد که باز هم به قعر سقوط می کنیم... و همه این ها از نظر احمدی نژادیسم از صدقه سر امام زمان است.

Labels:

1 Comments:

At 12:23 PM, Blogger babak said...

دوست عزیز مطلب جالبی‌ نوشتید ولی‌ فکر کنم احمدی نژاد مرد زمان کوتاهی‌ از تاریخ ایران خواهد بود(هر چند که عوارض کارها یش مدتی‌ میماند)و بعد از رفتن او امام زمان هم برای مدتی‌ از یادها خواهد رفت .موضوع جنگ سرد و سودای روسیه و پوتین هم موضوع جا لبی است که دوست دارم مطلبی در این مورد در بلاگم بنویسم، ولی‌ بد نیست به این سوال کمی‌ فکر کنیم:آیا سران آمریکا پیش بینی‌ بلند پروازی‌های پوتین را نکرده اند؟

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats