Sunday, April 08, 2007

دوستی خاله خرسه

یک توضیح درباره تفاوت حمایت از زنان آزادیخواه و طرفداری از حقوق سرباز زن انگلیسی که بعضی ها در طی اسارتش در داخل
ایران داشتند. فکر می کنم که بدیهی ست که زنان ایرانی آنقدر مستمسک برای اثبات مدعای بحق خود دارند که نیازی به انحراف از موضوع حقوق خود به دفاع از یک زن انگلیسی داشته باشند. دوستی خاله خرسه ای که برخی از دوستان نادان می کنند و این دو موضوع را بهم وصل می کنند فقط وضع زنان شجاع در بند را بدتر می کند.
این را به این افرادی**(تجربه ی زندگی روزمره ی شهری) میگویم که خود را پرچمدار دفاع از حقوق زنان می دانند
جناب وکیل مدافع جنبش زنان و طرفداران موضع شما دوستی شما دوستی خاله خرسه است و نادانی شما در این نوع دفاع از حقوق
زنان بیشتر از همه به زنان صدمه میزنید/ اگر کمی استدلال به خرج داده بودید و وضعیت را بهتر تحلیل می کردید/ در این شرایط که حکومت بدنبال بهانه می گردد که به هر آزادیخواه برچسب جاسوس و اجنبی پرست بزند شما با انحراف از موضوع اصلی به حکومت کمک نمی کردید /تا زنان آزادیخواه را در زندان بیشتر نگه دارد و آنهارا دشمن میهن اسلامیتان قلمداد کند / نهایتا دیدید که دوستان انگلیسی شمارا با سلام وصلوات بدرقه شدند و مورد الفت اسلامی قرار گرفتند و دیگر مجبور نیستند حجاب داشته باشند خانم انگلیسی خاطرات 15 روز اسارت خود را به 100000پوند فروخت/ فقط در این قضیه شما بدون هیچ دلیل منطقی زنانی را که هنوز در بند قراردارند زیر سوُال بردید. بهتر است از وکالت دست بردارید چون بیشتر از اینکه سود برسانید ضرر میزنید که جبران ناپذیر خواهد بود
.
آنچه بیشتر از همه مورد نیاز جنبش زنان است دنبال کردن یک استراتژی و دانستن این که اولویتهای مبارزه کدامند و جلوگیری انحراف از هدف اصلی است

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats