Tuesday, June 13, 2006

برای بازی ايران با پرتغال هالهْ نور را به کمک تيم ملی برسانيد

باخت تيم ملی را فقط به گردن علی دايی و برانکو نياندازيم ..حالا هم دير نشده .. دو سناريو برای بازی های بعدی وجود داره :
الف ) پرتقال با اشتهای فراوان بدليل اينکه نمی خواهد دور بعد با آرژانتين روبرو شود .. ايران را با اختلاف بسيار
شکست می دهد و ميرزا پور هم به آرزويش می رسد يعنی افتخارات فراوان از نوعی که از شخص رييس جمهور محبوبش دريافت کرد نايل می شود.. (اشاره به اظهارات خود ميرزا پوووور که گل خووردن از رييس جمهوور
افتخار مو بيده )
ب) که البته يک پيشنهاد است شخص رييس جمهور دست از خصاصت بردارد هاله نور خود را به علی دايی يا يه
پاچه خوارديگه در تيم ملی قرض دهند... بطور قطع متصل به يقين به دور دوم که سهل است با کمک آقا امام زمان قهرمان جام جهانی هم ميشويم ... اهه فکر کردين ما کم الکی هستيم ... تادير نشده هاله نور را به تيم ملی برسانيد که کمی هم تمرين کنند چون آقا هزارو چهارصد سال است که پايش به توپ نخورده .. خوبيت نداره که برانکو وسط بازی تعويضش کنه

خلاصه از ما گفتن بود

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats