Saturday, July 21, 2007

آثار سهميه بندي بنزين بر زندگي مردم

بنقل از روزنامه شرق
سه گردشگر چک که با ماشين شخصي به ايران آمده اند، در قائم شهر، بنزين تمام کردند و متوقف شدند. سارقان به اداره پست کرمانشاه دستبرد زدند و بيش از سه هزار و 700 کارت سوخت را بردند. موتورسواري در وردآورد کرج با استفاده از غفلت راننده خودرو، کارت سوخت او را در پمپ بنزين سرقت کرد. باک بنزين خودروي پرايد يکي از موسسات کرايه اتومبيل در خيابان آفريقاي تهران را جلوي موسسه خالي کردند. سارقاني در تهران در حال فرار از دست پليس، به دليل تمام شدن بنزين ماشينشان ناچار به توقف شدند و پليس آنها را دستگير کرد. آلودگي هواي تهران کم شد. امروز 30 تيرماه است و 24 روز پيش بنزين در ايران سهميه بندي شد و اين فقط بخشي از حاشيه هاي سهميه بندي بنزين است.هنوز يک ماه هم از اجراي طرحي که مجلس ششم پايه هاي آن را ريخت نمي گذرد، اما زندگي مردم در دورافتاده ترين نقاط ايران هم از آن تاثير گرفته است. از کشاورز کويرنشين گرفته تا بازرگان تهراني.راننده آژانس، متعلق به هر کجاي ايران که مي خواهد باشد، گله مند است که کارت سوختش را نگرفته است. از بندرعباس خبر مي رسد که ماهيگيران به جاي ماهيگيري و دل به دريا زدن، در خانه نشسته اند، بنزين مي فروشند و ماهي 900هزار تومان درآمد کسب مي کنند. کشاورز يزدي گله مند است. همان کشاورزي که خيار سبز درختي مي کارد و هر روز ناچار است براي رسيدن به زمين کشاورزي اش روزي 40 کيلومتر با ماشين طي کند. مراجعان اورژانس بيمارستان قائم مشهد مي گويند اورژانس براي انتقال بيماران از همراهانشان کارت سوخت مطالبه مي کند. هتل دار سرعيني از اين ناراحت است که در پرسفرترين زمان سال، چشمه هاي آب هاي معدني و اتاق هاي هتل او خالي است. شهروند اهوازي از کرايه بالاي تاکسي و ناهماهنگي در حمل و نقل عمومي مي نالد.مردم گله مندند. آن کشاورز يزدي از اين مي گويد که با روزي سه ليتر بنزين نمي تواند به گلخانه اش سر بزند و ناچار است گلخانه اي را که با هزار خون دل و وام بانکي چند ماهي است راه اندازي کرده، بفروشد. آن راننده آژانس تهراني که در آژانسي در منطقه قيطريه کار مي کند از اين مي گويد که سهميه بنزين خودش تا آخر هفته تمام مي شود و از آغاز هفته تاکنون 10 نفر از همکارانش سهميه شان تمام شده است و ديگر کار نمي کنند؛ «چه کسي خرج زندگي آنها را بدهد؟»گله مردم به همين جا ختم نمي شود. برخي هنوز کارت سوخت نگرفته اند. براي برخي ديگر که کارت سوخت آمده در خانه شان، پاکت خالي بوده. تعدادي هم کارتشان را در پمپ بنزين ها جا گذاشته اند. يکي از دوستان تهراني از آشنايي مي گويد که کارت سوختش را در پمپ بنزين جا گذاشت. برگشت، آن هم با عصبانيت تا کارتش را بيابد. متصدي به او گفت؛ «چرا اينقدر عصباني هستيد؟ بياييد اين کارت مال شما.» و کارت سوخت يک کاميونت را به او داد.راننده جوان يک BMW در سعادت آباد تهران از اين گله مي کند که کارت سوخت ماشين وارداتي اش هنوز نيامده و براي همين ناچار است بنزين را با نرخ آزاد 400 تا 500 توماني بخرد. اين در حالي است که هنوز جوهر خبر روزنامه ها که منتشر کردند؛ «دولت اعلام کرد تا پايان سال 86 بنزين آزاد ارائه نمي شود» خشک نشده است

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

چُسنالژیک


    TEST

Previous Posts

چُسنالژیکtest


View My Stats